Et indspark i debatten

For seriens forfattere har målet fra starten været at skrive et vedkommende værk, der samtidig kunne være et indspark i debatten.

”Vores serie er fiktion, men vi påpeger nogle underliggende strømninger af fremmedhad, fremmedgørelse og forråelse, som vi desværre ser i det danske samfund. I Danmark har politisk berøringsangst og mange års forfejlet integrationspolitik har skabt ekstremisme og radikalisering i begge lejre,” siger Søren Ellemose.

“Den militære magt via EU og Nato vil kunne forsvare Danmark mod fjenden udefra, men vi kan ikke forsvare os imod fjenden i os selv.  Serien er et samfundskritisk indspark i debatten om hvad Danmark er, og hvilket samfund vi ønsker. Når noget går galt er det ikke ”samfundets” skyld. Det er vores allesammens skyld.”

“Som forfattere er det anerkendende, at den grundige research, vi har foretaget, viser sig at være realistisk, men samtidig er det jo forfærdeligt, når virkeligheden overgår fiktionen. Som mennesker ville vi meget hellere tage fejl når vi skriver, at samfundet risikerer at ødelægge sig selv med frygt og fremmedhad.”

Måske er frygten for terror større end risikoen for terror, men det er netop terrorens hensigt.